Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Organizacje, stowarzyszenia, inne

Zwi?zek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej

Zwi?zek Zawodowy Pracowników Rolnictwa

w Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zarz?d Organizacji Zak?adowej

???any 5, 11-440 Reszel

tel. +4889 755-41-97; tel./fax 755-41-99

 

Przewodnicz?cy

        Jan Nieradko              tel. +4889 755-41-97, 755-41-99

Wiceprzewodnicz?cy

        Zygmunt S?u?a?a         tel. +4889 755-41-97, 755-41-99

Sekretarz

        Krystyna Ponikowska   tel. +4889 755-41-97, 755-41-99

Cz?onkowie

        Gerard Gumieniak       tel. +4889 755-41-97, 755-41-99

        Stanis?aw S?u?a?a         tel. +4889 755-41-97, 755-41-99

        Józef Welendzik          tel. +4889 755-41-97, 755-41-99

        Stanis?aw Zacharewski tel. +4889 755-41-97, 755-41-99

 

informacj? wytworzono:

Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Jerzy Brzóska

data wytworzenia:

02-01-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 826 razy (w tym z UWM 8 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-20
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa